Oferta

Systemy 
termowizyjne

1

SMART

STANDARD

PRO

Terminale pomiaru
temperatury

2

STP2

STP2+

TH1 (kamera ręczna)

3

Autorski system pomiaru temperatury

Aplikacje integrujące (PSIM)

Dedykowane narzędzia zarządzania systemami bezpieczeństwa

Aplikacje na zamówienie:
-desktop
-mobile
-web

Integracje

4

Urządzeń różnych producentów

Systemów zarządzania obiektem

Retailu: zliczanie osób, heatmapy

Zobacz inne spółki
w naszej grupie:

NTS POLSKA

systemy zabezpieczeń przemysłowych
(CCTV, KD, SSWiN, PPOŻ)

koncepcja, projektowanie, instalacja

NTS TRADING

rozwiązania i urządzenia do dezynfekcji i odkażania

bramki dekontaminacyjne

sterylizatory powietrza UV-C

dozowniki 

systemy ozonowania

Partnerzy

NTS.ONE

biuro@nts.one

504 200 500

501 374 844

ul. Palisadowa 20/22

01-940 Warszawa